מתקן חנייה אוטומטי לאחסון, הגנה וטעינת אופניים. מאפשרים ניצול שטח מקסימאלי של יחידת נפח קיימת וגמישות תכנונית,     
המאפשרת הקמת המתקן בתצורות שונות בהתאם לדרישת הלקוח. יכול להתאים הן למשתמשים קבועים (באמצעות מנוי) או למזדמנים (באמצעות מערכות סליקה ותפעול ע"י אפליקציה/קוד)