פתרון חניה יעיל ונוח לגובה מרתף מוגבל.
מכפיל חניה עם בור.
מכפיל חניה אחת ל-2 חניות עצמאיות.

  • גובה מינימלי מיסעה/תקרה נדרש: 2.90 מטר.
  • עומק בור מינימלי: 1.65 מטר.
  • הפלטה העליונה נגישה אופקית, ואילו הפלטה התחתונה נגישה בשיפוע (14%).
  • עמודי המתקן תוכננו בקפידה על מנת לאפשר פתיחת דלתות נוחה.
  • ניתן לתכנן מתקן בודד ל-2 רכבים, או מתקן כפול ל-4 רכבים.
  • ניתן להתאמה לרכבים כבדים של עד 2.6 טון, ולגובה רכב מקסימלי של עד 2.15 מטר.
  • המתקן מתאים הן למרתף חניה והן לחניה חיצונית.