פתרון חניה יעיל ונוח לגובה מרתף מוגבל.
מכפיל חניה עם בור. מכפיל חניה אחת ל-2 חניות עצמאית.

  • גובה מיסעה/תקרה מינימלי נדרש 2.95 מטר.
  • עומק בור מינימאלי נדרש  1.65 מטר.
  • הפלטה עליונה נגישה באופן אופקי ואילו הפלטה התחתונה נגישה בשיפוע (14%).
  • ניתן לתכנן מתקן בודד ל-2 רכבים, או מתקן כפול ל-4 רכבים.
  • ניתן להתאמה לרכבים כבדים של עד 2.6 טון, ולגובה רכב מקסימלי של עד 1.80 מטר.
  • המתקן ללא עמודים חיצוניים, ומתאים הן למרתף חניה והן לחניה חיצונית.

דגם multibase G82

פרויקטים לדוגמא:

שלונסקי 33 ת"א

משה שרת 29 ת"א