פתרון חניה יעיל ונוח לגובה מרתף מוגבל.
מכפיל חניה עם בור.
מכפיל חניה אחת ל-2 חניות עצמאית.

  • גובה מיסעה/תקרה מינימלי נדרש: 2.95 מטר.
  • עומק בור מינימאלי נדרש: 1.55 מטר.
  • 2 הפלטות נגישות בשיפוע (13%).
  • ניתן לתכנן מתקן בודד ל-2 רכבים, או מתקן כפול ל-4 רכבים.
  • המתקן מתאים מתאים הן למרתף חניה והן לחניה חיצונית.

דגם multibase 2042 >