מערכות חנייה הידראוליות

מכפילי חניה ומשלשי חניה, למגוון גבהים, לחניון מקורה או חיצוני.

קיימים שני פתרונות עיקריים:

  • מתקנים עם בור, היוצרים חניות עצמאיות ללא תלות זו בזו.
  • מתקנים ללא בור, היוצרים חניות עם תלות.

גובה מינימלי מיסעה/תקרה נדרש: 2.90 מטר.