מערכות חנייה הידראוליות

מכפילי חניה ומשלשי חניה, למגוון גבהים, לחניון מקורה או חיצוני.

קיימים שני פתרונות עיקריים:

  • מתקני חניה עם בור, היוצרים חניות עצמאיות ללא תלות זו בזו
  • מתקני חניה ללא בור, היוצרים חניות עם תלות בין הרכב העליון לתחתון

גובה מינימלי מיסעה/תקרה נדרש: 2.90 מטר.