מערכת מבוססת מסועים, המאפשרת ניצול מקסימאלי של שטח החניה הזמין,

מערכת מבוססת מסועים, המאפשרת ניצול מקסימאלי של שטח החניה הזמין,
ע"י הצבה של כלי רכב בכל שטח החניה.
הכנסה והוצאה של כלי רכב מתבצעת באמצעות הזזה של כלי רכב על בסיס מקום פנוי בכל קומה.
מערכת זו מתאפיינת באפשרות פתרון לצורות מורכבות של שטח החניון.

פרויקטים לדוגמא:
חוני המעגל
הברון הירש 7 ת"א