מתקן חניה אוטומטי המאפשר חניה ב-15 קומות ובין 1 ל-6 מקומות חניה בכל קומה. 
מאפשר חניה של עד 50 רכבים, בשימוש מינימלי של שטח. 
המתקן MasterVario R2L הנו פתרון אולטימטיבי בזמני כניסה ויציאה, במצבים שבהם שטח הקרקע קטן. 
ניתן להוסיף למתקן יחידת סיבוב רכב בתוך תא הכניסה המאפשר יציאה נוחה עם חזית הרכב. 
ניתן להחנות במתקן רכבים רגילים או רכבי שטח, המתקן מזהה את גובה הרכב ומאתר את מקום החניה המתאים. 
המתקן מאפשר התאמה מיוחדת על פי צרכי הפרויקט.

MasterVario R2L and R2C >