מתקן חניה אוטומטי מטיפוס L&S, המאפשר חניה של כמות גדולה של כלי רכב בתצורה של "מתקן אוטומטי".

מתקן חניה אוטומטי מטיפוס L&S, המאפשר חניה של כמות גדולה של כלי רכב בתצורה של "מתקן אוטומטי".
כלי הרכב חונים על גבי פלטות ייעודיות. התנועה האנכית מבוצעת על ידי מעלית הנפרדת מהתנועה האופקית,
המבוצעת על ידי קרוניות בכל קומה, מבטיחות תנועה בו זמנית, וטיפול ביותר מכלי רכב אחד, וזמני הכנסה והוצאה מצוינים.
הפלטות שעליהן כלי הרכב, מוצבות על גבי משטחי בטון.
מערכת ותיקה ואמינה במיוחד, עשרות אלפי מתקנים פועלים במשך עשרות שנים בעולם.