המתקן מתאים לשטחי חניה מוגבלים. מאפשר הכנסת כמות גדולה של רכבים ללא צורך בדרך גישה.

המתקן מתאים לשטחי חניה מוגבלים. מאפשר הכנסת כמות גדולה של רכבים ללא צורך בדרך גישה.
שינוע הרכבים מתבצע על גבי פלטות ללא נגיעה בגוף ו/או בגלגלי הרכב.
עשרות אלפי מקומות חניה מותקנים ברחבי העולם.