מתקן חניה אוטומטי מטיפוס L&S. מתאים לחניונים גדולים.

שינוע הרכבים מתבצע על גבי פלטות ללא נגיעה בגוף ו/או בגלגלי הרכב.
זמני הכנסה/הוצאה מצוינים בזכות פעולה בו זמנית של המעלית וקרוניות ההסעה בכל קומה.
מתקן אמין ביותר. עשרות אלפי מקומות חניה מותקנים ברחבי העולם.