מתקן חניה אוטומטי על גבי הקרקע, המאפשר שני רכבים בכל קומה, בגובה של עד 25 קומות חניה (גובה כולל עד כ 50 מ').

מתקן חניה אוטומטי על גבי הקרקע, המאפשר שני רכבים בכל קומה, בגובה של עד 25 קומות חניה (גובה כולל עד כ 50 מ').

המתקן תופס שטח של כ 45 מטר מרובע. קצב הכנסת/הוצאת מתקנים גבוה מאוד.
מתקן אמין ויציב. עלות הקמה ועלות שוטפת נמוכות מאוד ביחס למתקנים מקבילים.
עשרות אלפי התקנות ברחבי העולם.

קיימת אפשרות לחיפוי חיצוני לכל המתקנים. קיימת אפשרות לקבל צלחת סיבוב ליציאה עם הפנים לחזית.