כלי רכב המונעים באמצעות חשמל או באמצעות מערכת הנעה היברידית, הופכים להיות נפוצים בארץ,
והצורך בעמדות טעינה הולך וגובר. ברוב סוגי המתקנים ניתן להזמין טעינה חשמלית לחלק או לכל מקומות החניה.