לרוב מתקני החנייה מיועדים להתקנה בקומת מרתף, ורמת הרעש שמגיעה לדיירים לאחר הבידוד הטבעי של
מפלסי החנייה היא זניחה. לעיתים, יש צורך בהתקנת המתקנים באזור הסמוך לדירות או למשרדים,
במצב כזה אנו ממליצים על הוספת כיסוי אקוסטי למנוע, המבודד את הרעשים שמפיק המנוע בעת פעולתו