• מיקום:
    תל אביב
  • תאור פרוייקט:

    פרויקט מתקני החניה הגדול ביותר בישראל ואחד מהגדולים בעולם. מתקני החניה משמשים את עובדי המגדל המסחרי ואת דיירי המגדל.
    בפרויקט מתקנים חצי אוטומטיים משני דגמים: TrendVario 4200 ו TrendVario 4000, המספקים 512 מקומות חניה.