• מיקום:
  הרצליה
 • תיאור פרויקט:

  מתקן חניה חצי אוטומטי מסוג  TrendVario4300
  החניה במתקן הנה בשני מפלסים.
  המתקן מאפשר להכפיל את מספר מקומות החניה, ולהפוך חניות חסומות לנגישות.

  סה"כ 11 מקומות חניה