• מיקום:
    רמת השרון
  • תאור פרוייקט:

    פרויקט במסגרת "דירה להשכיר" בו נדרש להוסיף מספר חניות לאחר סיום הבניה, דבר אשר לא אפשר גמישות בתכנון.
    הותקן מתקן SingleVario 2061 – מתקן תלוי אשר מאפשר מעבר מתחת למקום החניה אל תוך החניון עבור 10 רכבים.
    (בנוסף, הותקנו, פלטות המאפשרות להפוך חניות חסומות (חניה תורכית) לחניות ללא תלות אחת בשנייה. סה"כ 6 מקומות חניה)