תקנים

כמובילה בשוק העולמי והאירופי, חברת קלאוס הגרמנית מתכננת, מייצרת ומספקת את פתרונות החנייה הטובים ביותר, המשקפים את תקני האיכות הבלתי מתפשרים של החברה.

למוצרים יש הסמכה ממכון התקנים הגרמני TÜV, העולים בקנה אחד עם התקן האירופי EN14010 ועומדים בדרישות התקן הישראלי ת"י 5437. בדיקה של אבות הטיפוס מבטיחה אמינות על ידי סימולציה של שימוש במשך כ-30 שנה.
לאחר ההתקנה, המערכות נבדקות ומאושרות על ידי מפקח מוסמך של משרד התעשייה, המסחר והעבודה, וכולן עומדות בהוראות חוק התכנון והבנייה בכל הנוגע למעקות.