הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בשנת 2019 נרשמו כ-3,600,600 כלי רכב מנועיים בישראל, כ-3,085,300 מתוכם פרטיים - גידול של 3% במצבת כלי הרכב לעומת 2018, כך על פי נתוני הלמ"ס.
מאז שנת 2000 הצפיפות בכבישים המשיכה לגדול, הנסועה השנתית גדלה ב-73.2% ומצבת כלי הרכב זינקה ב-96.6%.
לעומס המורגש בכבישי הארץ יש השלכות לא רק על הזמן שאנחנו מבלים בדרכים – הוא משפיע גם על מצוקת החנייה ברחוב, בבנייני המשרדים, במתחמי המסחר ובבנייני המגורים.

פתרון המבוסס על מכפילי חנייה ו/או מתקני חנייה אוטומטים, מנצל בצורה יעילה את השטח הנדרש לחניון, ובכך מפנה שטחים שיכולים לשפר את איכות החיים.
אלקטרה מספקת מענה כולל, מושלם ומוכן להתקנה כמעט לכל תצורה של מתקני חנייה - מערכות אוטומטיות וחצי אוטומטיות ומכפילי חנייה מכל הסוגים. 

נסועה בשנת 2019 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה>>

טקסט נסועה בשנת 2020 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה>>