הנהלה

שלום מימון, מנכ"ל

בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות, אוניברסיטת תל אביב
ותואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.

שלום מימון