בשנים האחרונות חלה תנופה בנושא תמ"א 38 - תוכנית מתאר לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידת אדמה.

עיקר התוכנית, חיזוק המבנים כנגד רעידת אדמה - החיזוק מתבצע ע"י יזמים ⁄ קבלנים. 
בתמורה לפעולת החיזוק מקבלים תוספת דירות למבנה הקיים ואילו הדיירים מקבלים תוספת שטח לדירה הקיימת ⁄ ממ"ד, שיפוץ המבנה, תוספת מעלית וכו'. 
הרשות מצידה, דורשת תוספת חניות לדירות החדשות ולעתים תוספת החניות נדרשת ע"י בעלי הדירות כתנאי להתקשרות עם היזם ⁄ קבלן. 
פתרון תוספת החניה בשטח הנתון מחייב מקצוענות ויצירתיות כאחד ויש לקחת כחלק משיקולי התכנון בטיחות גם נוחות, נגישות, חזות מערכות החניה. 
לחברת "אלקטרה פתרונות חניה" יש את היכולת הידע והמוצרים כדי לתת מענה מושלם לצרכים אלה עד למתן פתרון. 
מתקני חניה טמונים ⁄ סמויים - מתקנים אלו מאפשרים תוספת מקומות חנייה, במרווח הקיים בן קווי הבניין לגבולות המגרש. מערכות אלה משתלבות עם הפיתוח ואינן מהוות הפרעה ויזואלית. 
מערכות חניה אוטומטיות - מערכות חניה רובוטיות ייחודיות הניתנות להתקנה בשטחים קטנים ואו במעברים צרים. נתון משמעותי הינו "חדר הכניסה" למערכת החניה "חדר הכניסה" משתלב עם הפיתוח, אינו נראה ומתרומם לגובה 2.50 מ' רק בעת הכנסת ⁄ הוצאת הרכב. 
הבהרה: "חדר כניסה" - מונח זה מתייחס לאזור בו המשתמש מגיע לצורך חניית הרכב במתקן ו⁄או קבלתו, אזור זה אינו מבנה הבנוי מעל לפני הקרקע אלא "חדר" שמתרומם מתוך הקרקע ⁄ המתקן ולאחר הכנסת ⁄הוצאת הרכב חוזר לקדמותו, אינו נראה ומשתלב בהתאמה עם הפיתוח.